DermaLift
DOPORUČENO
LÉKAŘI
Profesionální metoda transportu
aktivních ingrediencí do epidermis.
Inovatvní Technologie ošeTření, během kTeré je pleť díky speciálně
Tvarovaným
mikrojehličkám
bezbolesTně
a
příjemně
stmulována.
Nedochází
k
žádnému
poškození
krevních,
nebo
lymfatckých
cév.
Ochranná bariéra vnější vrsTvy plet je redukována a vysoce koncenTrované
aktvní subsTance v odpovídající velikost molekul pronikají rychleji, hlouběji
a ve věTším množsTví do epidermis. Zároveň dochází k mechanické
stmulaci kožních recepTorů a ±m k podpoře mikrocirkulace.
Stmulace epidermis a produkce kolagenu a elastnu
OkamžiTý a inTenzivní TransporT aktvních ingrediencí
Re-aktvace všech funkcí plet
Redukce vrásek a jemných linek
Regenerace plet díky urychlení buněčného dělení
OkamžiTé zlepšení elastciTy plet
100% hygienické – sTerilní jednorázové násTavce
Rychlejší a bezpečnější než manuální meTody na bázi roller
BezbolesTné, bez krvácení
VoliTelnosT délky mikrojehliček 0,25 / 0,7mm
NasTaviTelnosT rychlost vibrací
Snadná obsluha
Snadno zařadiTelné do sTávajícího koncepTu salonu
Made in Germany
01
Výhody DermaLift